Neurologija

Neurologija

Pregled obavlja doktor specijalista neurologije – neurolog, koji se bavi ispitivanjem i lečenjem bolesti nervnog sistema - mozga, kičmene mozdine, perifernih nerava i mišića.

Neurologija
Stručni tim

Stručni tim:

Dr Marijana Glišić, neurolog;

Dr Vesna Ružičić, neurolog;

Opis usluge

Pregled obavlja doktor specijalista neurologije - neurolog, koji se bavi ispitivanjem i lečenjem bolesti nervnog sistema - mozga, kičmene mozdine, perifernih nerava i mišića. Pregled nije neprijatan niti bolan i obuhvata ispitivanje stanja svesti, proveru osnovnih psihičkih funkcija, pregled kranijalnih nerava, procenu funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje mišićnih refleksa, ispitivanje hoda i koordinacije pokreta, senzibiliteta i kontrole sfinktera. Pregled traje oko 30 minuta.

Pregled obuhvata:

  • Anamnezu - razgovor sa pacijentom o tegobama.
  • Uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji).
  • Osnovnu procenu psihičkih funkcija.
  • Neurološki pregled (fizikalni pregled koji obuhvata pregled kranijalnih (moždanih) živaca, motornog dela nervnog sistema, senzornog dela nervnog sistema, funkciju malog mozga i koordinaciju pokreta).
  • Savet i preporuku za dalje lečenje (ukoliko postoji potreba) i predlog o eventualnoj dodatnoj dijagnostici (ultrazvučno snimanje, magnetna rezonanca (MRI), EEG, EMNG …).
Gastronimija Gastronimija
kontakt
Zakažite pregled kod nas.
Uspešno ste poslali poruku.

Molimo, unesite ime i prezime.

Molimo, unesite validan broj telefona.

Molimo, unesite validnu mejl adresu.

Molimo, unesite vrstu pregleda.

Klinika