Dijagnostika magnetnom rezonancom

Dijagnostika magnetnom rezonancom (MRI)

Magnetna rezonanca, je superiorna, neinvazivna dijagnostička metoda za prikaz struktura glave i kičmenog stuba, mekotkivnih struktura i koštano zglobnog sistema, kao i struktura abdomena i karlice.

MRI
Stručni tim

Stručni tim:

Dr Vladan Šimić, radiolog;

Dr Nada Lazović, radiolog;

Dr Biljana Ilić, radiolog;

Đorđe Ružičić, viši radiološki tehničar;

Nikola Marić, viši radiološki tehničar;

Duško Tomović, viši radiološki tehničar;

Opis usluge

Magnetna rezonanca je superiorna, neinvazivna dijagnostička metoda za prikaz struktura glave i kičmenog stuba, mekotkivnih struktura i koštano zglobnog sistema, kao i struktura abdomena i karlice.

Prilikom pregleda nema primarnog štetnog dejstva na organizam (slika nastaje bez upotrebe radioaktivnog zračenja). Pregled se može ponavljati više puta, a na kontrast (sredstvo koje se daje u odredjenim situacijama zbog detalja koji su neophodni za preciznu dijagnostiku) nisu zabeležene značajne alergijske reakcije.

Pregled na MR obično traje od 20 do 60 minuta, u zavisnosti od toga koji deo tela se snima, koje sve tehnike snimanja bi trebalo da se obave da bi se određena dijagnoza uspostavila, kao i to da li je potrebna primena intravenskog kontrasta.

Ne mogu se pregledati jedino pacijenti koji imaju ugrađene pejsmejkere ili ugrađena (namerno) ili stečena (slučajno) feromagnetna strana tela u organizmu. Svi drugi implantati (veštački kuk, osteosintetski materijal i dr.) se prave od materijala koji nisu feromagentni (medicinski čelik, titanijum…) pa ne predstavljaju smetnju pregledu.

Sam pregled nema nikakve štetne efekte pa se može ponavljati neograničen broj puta i mogu se pregledati deca, trudnice i druge rizične grupe.

Pregledi

Magnetnom rezonancom se mogu pregledati svi delovi tela:

 • centralni nervni sistem (mozak i kičmena moždina),
 • sinusi, orbite (oči), facijalni masiv
 • MR angiografija krvnih sudova glave i vrata,
 • vratna, grudna i lumbalnosakralna kičma,
 • zglobovi kolena, ramena, kukovi,
 • meka tkiva i mišići,
 • vrat i štitna žlezda,
 • abdomen / jetra, slezina, pankreas, bubrezi i nadbubrežne žlezde,
 • karlica / ginekološki organi, bešika, prostata, debelo crevo,
 • krvni sudovi,
 • ekstremiteti, duge kosti, skočni zglob, stopalo, lakat, ručni zglob, šaka i dr.
Gastronimija Gastronimija
kontakt
Zakažite pregled kod nas.
Uspešno ste poslali poruku.

Molimo, unesite ime i prezime.

Molimo, unesite validan broj telefona.

Molimo, unesite validnu mejl adresu.

Molimo, unesite vrstu pregleda.

Klinika