Pulmologija

Pulmologija

Pacijentima koji imaju simptome poput otežanog disanja, bola prilikom disanja u predelu grudnog koša, gušenja kao i osećaja nedostatka vazduha, kašalj, iskašljavanje, hrkanje poželjno je da zakažu pregled kod pulmologa.

Pulmologija
Stručni tim

Stručni tim:

Dr Dragan Kitanović, pulmolog;

Dr Julijana Antonović, pulmolog;

Dr Marina Levajac, pulmolog;

Opis usluge

Pulmolog se bavi dijagnostikom i lečenjem različitih oboljenja respiratornog trakta: opstruktivne bolesti, bronhijalna astma, hronični bronhitis, emfizem pluća, hronična opstruktivna bolest pluća, infektivna zapaljenja pluća, profesionalne bolesti pluća, plućna fibroza, tumori pluća, atelektaza, pneumotoraks, kao i drugih oboljenja. Neka od pomenutih oboljenja/stanja zahtevaju multidisciplinarni pristup - preglede lekara specijaliste kardiologa, grudnog hirurga, onkologa, ORL.

Doktor subspecijalista pulmolog obavlja klinički pregled pacijenta. Pregled počinje razgovorom sa pacijentom (uzimanjem anamneze) i pregledom pluća. Traje u proseku 20-30 minuta, a po potrebi i duže. Pregled je potpuno bezbolan i nije potrebna posebna priprema.

Pacijenti ukoliko poseduju medicinsku dokumentaciju (izveštaji lekara specijalista, rentgenski snimak srca i pluća, MSCT grudnog koša, nalaz spirometrije) potrebno je da je ponesu na uvid lekaru.

Pregledi
SPIROMETRIJA je neinvazivna bezbolna metoda procene funkcije disajnog sistema na osnovu izmrenog kapaciteta pluća, volumena izdahnutog vazduha i brzine protoka vazduha kroz disajne puteve.
Procenjuje se isto tako i uspešnost preduzete terapije kod ovih obolenja.
Metoda je brza, a merenja automatska i njom se utvrđuju različita stanja pluća kao astma, plućna fibroza i hronična obstruktivna bolest pluća (HOBP).
Normalne vrednosti plućnih parametara su određene visinom,težinom i starošću pacijenta. Najčešći uzrok smanjenja ovih parametra je pušenje bilo da je aktivno ili pasivno.
Gastronimija Gastronimija
kontakt
Zakažite pregled kod nas.
Uspešno ste poslali poruku.

Molimo, unesite ime i prezime.

Molimo, unesite validan broj telefona.

Molimo, unesite validnu mejl adresu.

Molimo, unesite vrstu pregleda.

Klinika