Fizijatrija

Fizijatrija

Fizikalna medicina i rehabilitacija (fizijatrija), grana je medicine koja se bavi prevencijom, dijagnozom, lečenjem i rehabilitacijom pacijenata sa različitim oštećenjima koštano-zglobnog i mišićno-nervnog sistema, pri čemu se koristi fizikalnim metodama. Posebnu pažnju posvećuje ponovnom uspostavljanju izgubljenih funkcija i sposobnosti.

Fizijatrija
Stručni tim

Stručni tim:

Dr Mirjana Petrović, fizijatar;

Opis usluge

Pregled fizijatra obuhvata opšti pregled i specijalni deo pregleda.

U opštem delu pregleda lekar će se maksimalo posvetiti razgovoru sa pacijentom i uzeti anamnezu: lične podatke, primarne tegobe pacijenta, eventualne ranije bolesti i hirurške intervencije, podatke o početku i razvoju sadašnje bolesti, kao i porodičnu anamnezu.

U specijalnom (kliničkom) delu pregleda lekar vrši procenu funkcionalnog stanja pacijenta tako što ispituje stav i držanje tela, hod, aktivnu i pasivnu pokretljivost kičme i svih zglobova, refleksnu aktivnost, senzibilitet, tonus, trofiku i snagu mišića, stanje periferne cirkulacije, test aktivnosti dnevnog života (ADŽ test) kada je to potrebno.

Uz klinički pregled, ukoliko se utvrdi da je potrebno, sprovode se dodatna dijagnostička ispitivanja, kao što su: laboratorijska ispitivanja, rendgenska snimanja, magnetna rezonanca, ultrazvuk mekih tkiva i zglobova, kolor dopler krvnih sudova, EMNG i dr.

Kada je neophodno, dijagnoza se postavlja timski, konsultacijom lekara drugih specijalnosti: ortopeda, reumatologa, neurologa, neurohirurga, vaskularnog hirurga. Nakon postavljene dijagnoze, pravi se individualan program terapije i rehabilitacije, uz propisivanje odgovarajućih medikamenata, sprovođenje fizikalne terapije i medicinskih vežbi (kineziterapije). Krajnji cilj je da pacijentima obezbedimo najbolje rezultate u oporavku posle povrede ili bolesti.

Gastronimija Gastronimija
kontakt
Zakažite pregled kod nas.
Uspešno ste poslali poruku.

Molimo, unesite ime i prezime.

Molimo, unesite validan broj telefona.

Molimo, unesite validnu mejl adresu.

Molimo, unesite vrstu pregleda.

Klinika